header

•    Tavarantoimittajaverkosto
•    Nopea palaute tilauksiin ja tarjouspyyntöihin sekä niiden tehokas käsittely – mm. tilausten oikea-
aikainen ja korkealaatuinen täyttäminen
•    Vaaditun laadun tason takaaminen
•    Tuotannossa vaaditut (mm asiakkaan) laatujärjestelmät
•    Tilauksen tai tarjouspyynnön toteuttamisen reaaliaikaisen seurannan mahdollisuus
•    Keskitetty logistiikka, sopivat maksuajat