header

Pioneer Engineering Group OÜ pakub tööstusettevõtetele faktooringu teenust.

Pioneer on edukalt käivitanud uue paindliku faktooringulahenduse. Faktooringu teenus seisneb Pioneer poolt klientidele müügiarvete koheses tasumises ostjate asemel. Ostjad tasuvad maksetähtajal müügiarved juba otse Pioneerile. Faktooring võimaldab pärast kauba müüki saada müügiarve eest raha kohe kätte parandades raha liikumise kiirust 30 kuni 60 päeva võrra ja võimaldab finantseerida rohkem tootmist või tasuda õigeaegselt võlgu.

Pilootprojektina pakkus Pioneer seda teenust  grupi liikmetele, alates 2010 aasta kevadest pakutakse faktooringut kõigile Eesti tööstusettevõtetele. Pioneeri faktooringuteenuse  eripäraks on suurem  keskendumine faktooringu kliendi turunduse eripäradele,  kliendi riskidele ja faktooringu klientide  ostjate hindamine lisaks finantsinfole ka äritegevuse perspektiivide põhjal.
Lisaks finantsanalüüsile teostab Pioneer faktooringukliendile põhjaliku ja kogu ettevõte
tegevust haarava kvaliteediauditi. Audit annab lisaks  riskide juhtimiseks vajalikule infole palju infot ka faktooringu kliendile endale ja  võimaldab  auditi tulemusi kasutada oma edasises juhtimise arendamises.

Liites Pioneeri faktooringule juurde Kredexi ekspordigarantii programmi on võimalik pakkuda faktooringu kliendile juba olulises osas maandatud riske ka väliskliendi võimaliku maksejõuetuse osas.