header

PIONEERi peamine müügiargument on pakkuda klientidele nende toodangu komponentide võimalikult laia valikut võimalusega tellida kõike ühest kohast. See on võimalik, kuna  PIONEERi partnerite hulgas on  lisaks masinaehituse ja metallitöö suunale ka tööriistavalmistuse, metalli-, plasti-, kummi- ja polüuretaanivalu, elektroonika, puidutöö ja muude tööstusharude esindatus.

PIONEERi tarnevõrgustik tagab:

•    Kliendi poolt  toodetava valmistoote komponentide tsentraalse tarne
•    Erineva profiiliga liikmete poolt pakutavad rohked võimalused
•    Tellimustele ja päringutele kiire tagasiside andmise ning õigeaegse ja kvaliteetse täitmise
•    Nõutava kvaliteeditaseme
•    Tootmiseks nõutud kvaliteedijuhtimise (s.h kliendi enda) standardite-süsteemide juurutamise
•    Tellimuse ja päringu täitmise reaalajas monitooringu võimaluse
•    Tsentraalse logistika

Oma liikmetele pakub PIONEER järgmist:

•    Ekspordisuunaline ühisturundus ja PR
•    Klientide ja tellimuste otsimine PIONEERi välisesindajate otsekontaktide kaudu
•    Potentsiaalsete klientide ühiskülastused
•    Potentsiaalsete klientide kutsumine Eestisse ja neile liikmete tutvustamine
•    Partnerite müügiperspektiivide, tellimuste ja kogemuste alase info vahetus
•    Tootearendus-koostöö teadus- ja arendusasutustega, tehnoparkidega
•    Vajalike standardite arendamine ning juurutamine(ka koostöös tellijaga)
•    Koostöövõrgustik ja selle pidev sihipärane arendamine
•    Ühiskoolitused, müügi- ja juhtimiskvaliteedialased mõttetalgud
•    Realiseerunud tellimuste tootmise rahastamine
•    Partnerite muude ühiste huvide esindamine kolmandates organisatsioonides, näiteks Eesti
Kaitsetööstuse liit, Eesti Riskikapitali Assotsiatsioon, Saksa-Balti Kaubanduskoda
välismaised hankeportaalid jms.
•    Operatiivne infovahetus: maililistid, foorum, uudiskirjad.