header

Partneriks olemise tingimuseks on liikmeavalduse esitamine, infoankeedi täitmine, käitumisreeglistiku ning tingimuste jätkusuutlik täitmine.

Grupi partneriks olemine toob kaasa mainekas organisatsioonis osalemise, tugifunktsioonide olemasolu, seni kättesaamatutena tundunud realiseerimata ideede teostatavuse ja võimaluse leida grupist sarnaseid väärtushinnanguid.