header

PIONEER asutati kolme Eesti partneri poolt 2009. a alguses.

Juulis 2009 asutati Soomes tütarettevõte Pioneer Engineering Group Finland OY .

Visioon:
PIONEER visioon on olla innovatiivne ja mainekaim tööstusklaster Eestis.

Meetod:
Koondades võrgustikku kuuluvate ettevõtete tehnilised võimalused ja oskused ning otsides uusi arenguvõimalusi läbi PIONEERi  juhitava arendustegevuse välisturgudel.

Panustame kõrge kvalifikatsiooniga inimestesse, rahvusvahelise hea äritava juurutamisse Eestis, pikaajalistesse traditsioonidesse kvaliteedi tagamisel, uusimatesse tehnoloogiatesse ning ambitsioonikate plaanide teostamisesse.

PIONEER üheks tegutsemise põhimõtteks on oma tegevusega kaasneva ühiskondliku vastustuse tunnetamine, ehk vastutustundlik ettevõtlus, püüdes saavutada  majanduslikku edu ja  konkurentsieelist loodava usalduse kaudu, tegutsedes sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutustundlikul viisil. Väärtustame inimesi ja keskkonda meie ümber.