header

P.E.G:n perusti kolme Virolaista kumppanusta vuoden 2009 alussa.

Heinäkuussa 2009 Suomessa perustettiin tytäryritys Pioneer Engineering Group Finland OY ja elokuussa aloitettiin yhteistyö Suomen markkinoita edustavan kumppanin kanssa.

Syyskuussa 2009 aloitti työt ensimmäinen Saksan alueen edustaja. Edelleen on suunnitelmissa löytää edustajia Ruotsiin ja Norjaan.

Missio:
P.E.G:n missiona on olla johtavana valmistavien yritysten vientibrändinä kansainvälisessä toimituksessa ja tuotekehityksessä.

Visio:
P.E.G:n visiona on olla innovatiivisena ja tunnettuna teollisuus-klusterina Virossa.

Metodi:
Yhdistämällä ketjuun kuuluvien yritysten teknisiä mahdollisuuksia ja osaamista sekä etsimällä uusia kehitysmahdollisuuksia ulkomarkkinoilta P.E.G:n valvoman kehitystoiminnan kautta.

Panostamme rautaisen ammattitaidon omaaviin ammattilaisiin, kansainvälisen hyvän liiketavan Viroon juurruttamiseen, pitkäaikaisiin perinteisiin laadun takaamisessa, uusiin teknologioihin ja korkeiden tavoitteiden saavuttamiseen.

P.E.G:n yhtenä toimintaperiaatteena on omaan toimintaan liittyvän yhteiskunnallisen vastuun tunteminen, eli vastuullinen yrittäjyys, yrittäen saavuttaa taloudellista menestystä ja kilpailuetua luotettavan toimimisen kautta, toimiminen sosiaalisesti ja ympäristöystävällisesti vastuullisella tavalla. Arvostamme ihmisiä ja ympäristöä ympärillämme.